Dialoginen työnohjaus

"Puhua siten, että toisessa
syntyy halu kuunnella.

Kuunnella siten, että toisessa
syntyy halu puhua."  

Ahonen, 2008